PLAN  ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z MATEMATYKI  DLA MATURZYSTÓW

POZIOM PODSTAWOWY - STYCZEŃ  2019 r. 

 

Wtorek 8.00 – 8.45                                                   Gabinet Matematyczny 1

 

08.01.2019 r. (wtorek)- Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

15.01.2019 r. (wtorek)Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.  Zadania  zamknięte  i otwarte.  Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

22.01.2019 r. (wtorek)Rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych z arkuszy maturalnych (arkusze CKE i inne). Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

29.01.2019 r. (wtorek)Rozwiązywanie arkuszy maturalnych.  Zadania  zamknięte  i otwarte.  Praca ze wzorami opracowanymi przez CKE.

 

Prowadząca zajęcia: mgr Dorota Wojnarowicz - Kobiela