Miło nam ogłosić, że z okazji rocznicy odzyskania niepodległości odbędzie się w naszej Szkole konkurs historyczny. Tematyka konkursu dotyczy wydarzeń 1918 roku na ziemiach polskich, czynu bojowego i politycznego Polaków w okresie I wojny światowej oraz pierwszych lat niepodległości 9do traktatu ryskiego).

Pierwszy etap - praca pisemna o charakterze otwartym na wybrany temat - 7 XI 2018

Drugi etap - odpowiedź ustna 12 XI (kwalifikuje się jedynie prace pisemne ocenione na bdb)

Zapraszamy chętnych uczniów naszej Szkoły do zgłoszania się do swoich nauczycieli historii.