Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie matematycznym Liga Matematyczna im. Zdzisława Matuskiego.
Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie: https://ligamatematyczna.apsl.edu.pl/
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele matematyki p. Dorota Wojnarowicz-Kobiela i p. Krystian Springman.