Akademia Pomorska w Słupsku

Wykłady dla klas trzecich:

 

-  9 kwietnia – godzina 11.00 wykłady w auli dla uczniów klas trzecich: 

* Profesor Elżbieta Kal –Symbole i alegorie w sztuce dawnej i współczesnej.

* Doktor Krystyna Krawiec-Złotkowska – Arkadia w poezji dawnej Polski.

Aula: wszystkie klasy trzecie po 3 godzinie lekcyjnej do auli

Klasa 3a –krzesła z humanistycznego, opiekun J. Woss 

Klasa3b – krzesła z P2, opiekun P. Wilczyńska-Sasim

Klasa 3c- krzesła z Biologicznego, opiekun H. Wielgus

Klasa 3d- krzesła z Geograficznego, opiekunowie: I. Lis i M. Sikora

 

 

 

- 10 kwietnia – godzina 12.00 wykład w auli dla uczniów klas trzecich: 

* Profesor T. Sucharski: Duchowe zmartwychwstanie w sowieckim łagrze, czyli Inny świat na tle literatury obozowej.

Aula: wszystkie klasy trzecie po 4 godzinie lekcyjnej do auli

Klasa 3a –krzesła z Historycznego 2, opiekun A. Podlewski 

Klasa3b – krzesła z P2, opiekunowie – nauczyciele prowadzący fakultety

Klasa 3c- krzesła z Katechetycznego - jw

Klasa 3d- krzesła z Geograficznego, opiekunowie: jw

 

 

Krzesła po wykładach odnosimy do poszczególnych gabinetów.