TARGI EDUKACYJNE 2018  - wersja aktualna z dnia 05.03.2018 r.

 

Dzień pierwszy - 20 marca 2018 r.

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

8:30-9:50

10:00-11:20

11:30 – 12:50

ZSGŻiA

Szkoła Podstawowa  nr 1 Lębork
 (grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa nr 7 Lębork
(grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa nr 4 Lębork
(grupa zawodowa)

ZSM-I

Szkoła Podstawowa nr 4 Lębork

(grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa  nr 1 Lębork
(grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa  nr 7 Lębork
(grupa zawodowa)

PCE ZSP

Szkoła Podstawowa nr 7 Lębork
(grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa nr 4 Lębork
 (grupa zawodowa)

Szkoła Podstawowa nr 1 Lębork
(grupa zawodowa)

 

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

8:30-9:20

9.30 - 10.20

10:30-11:20

11.30 – 12.20

12:30 – 13:20

LO nr 1

Szkoła Podstawowa  nr 4 Lębork
 (grupa ogólnokształcąca)

 

SGJ  Lębork

(grupa ogólnokształcąca)

Szkoła Podstawowa nr 1 Lębork
(grupa ogólnokształcąca)

Szkoła Podstawowa nr 7 Lębork

(grupa ogólnokształcąca)

 

LO nr 2

 

Szkoła Podstawowa  nr 4  Lębork

(grupa ogólnokształcąca)

SGJ  Lębork

(grupa ogólnokształcąca)

Szkoła Podstawowa  nr 1 Lębork

(grupa ogólnokształcąca)

Szkoła Podstawowa  nr  7 Lębork
(grupa ogólnokształcąca)

 

 

 

 

 

Dzień drugi– 21 marca 2018 r.

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

10:30-11:00

11:10-11:40

11:50-12:20

12:30-13:00

13:10-13:40

ZSGŻiA

ZS Cewice

 

 

 

 

ZSM-I

 

ZS Cewice

 

 

 

PCE ZSP

 

 

ZS Cewice

 

 

LO nr 1

 

 

 

ZS Cewice

 

LO nr 2

 

 

 

 

ZS Cewice

 

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

8:30-9:20

9:30-10:20

10:30-11:20

11:30-12:20

12:30-13:20

ZSGŻiA

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa           w Łebie

ZSM-I

 

 

 

Szkoła Podstawowa           w Łebie

 

LO nr 2

 

 

Szkoła Podstawowa           w Łebie

 

 

LO nr 1

 

 Szkoła Podstawowa           w Łebie

 

 

 

PCE ZSP

Szkoła Podstawowa           w Łebie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień  trzeci – 22 marca 2018 r.

 

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

8:30-9:20

9:30-10:20

10:30-11:20

11:30-12:20

12:30-13:20

ZSGŻiA

ZS Łęczyce

Linia

SP Leśnice / SP Redkowice

ZS Łebień

SP Nowa Wieś Lęborska

ZSM-I

SP Nowa Wieś Lęborska

ZS Łęczyce

Linia

SP Leśnice / SP Redkowice

ZS Łebień

LO nr 2

ZS Łebień

SP Nowa Wieś Lęborska

ZS Łęczyce

Linia

SP Leśnice / SP Redkowice

LO nr 1

SP Leśnice / SP Redkowice

ZS Łebień

SP Nowa Wieś Lęborska

ZS Łęczyce

Linia

PCE ZSP

Linia

SP Leśnice / SP Redkowice

ZS Łebień

SP Nowa Wieś Lęborska

ZS Łęczyce

 

Dzień czwarty– 23 marca 2018 r.

Miejsce targów

Godzina spotkań/szkoła odwiedzająca

8:30-9:20

9:30-10:20

10:30-11:20

11:30-12:20

12:30-13:20

ZSGŻiA

SP Rokity

SP Wicko

 

SP Potęgowo

SP Strzepcz/SP Bukowina

ZSM-I

SP Strzepcz/SP Bukowina

SP Rokity

SP Wicko

 

SP Potęgowo

LO nr 2

SP Potęgowo

SP Strzepcz/SP Bukowina

SP Rokity

SP Wicko

 

LO nr 1

 

SP Potęgowo

SP Strzepcz/SP Bukowina

SP Rokity

SP Wicko

PCE ZSP

SP Wicko

 

SP Potęgowo

SP Strzepcz/SP Bukowina

SP Rokity