Uczniowie I LO w Lęborku wzięli udział w warsztatach kreatywności i inicjatywności zorganizowanych w Trójmieście w ramach realizowanego w szkole projektu unijnego „Otwarte umysły” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Wizyta w Trójmieście przebiegała według następującego planu. Najpierw uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili drukarnię Vipro w Gdańsku, gdzie poznali zakład, w którym tradycja świetnie łączy się z nowoczesnością, a stare maszyny drukarskie współpracują z najnowszymi komputerami i programami graficznymi. Następnie (po posiłku zapewnionym przez organizatorów) udali się do Gdyni, do Centrum Nauki Experyment. W czasie warsztatów nasi uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę z fizyki, biologii, chemii oraz zastosować ją w praktyce.

Wyjazd do Trójmiasta przyniósł wszystkim wiele radości i nowej praktycznej wiedzy.