Proszę o zwrot wypożyczonych książek do 19 czerwca.

Uwaga!

Po rozliczeniu się z zaległościami można wypożyczyć książki na wakacje.