22 kwietnia 2017 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się eliminacje okręgowe XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II B: Maria Pierzchała i Wojciech Miśkowicz, podopieczni Pana Arkadiusza Kossa. W pierwszym etapie eliminacji, teście pisemnym brało udział  70 uczestników. 

Wojciech Miśkowicz zajął 7 lokatę i z grupą 12 uczniów dostał się do etapu ustnego. Etap ustny polegał na udzielaniu odpowiedzi przed komisją, opiekunami i grupą kibiców na 6 pytań w wylosowanym zestawie. Każde pytanie było punktowane: 3 trudniejsze, problemowe po 5 pkt i 3 pytania łatwiejsze, teoretyczne po 3 pkt. O wyniku i zakwalifikowaniu się do zawodów centralnych olimpiady decydowała suma punktów z etapu pisemnego i ustnego. Miło nam zakomunikować, że w ostatecznej klasyfikacji Wojciech Miśkowicz zajął V lokatę, otrzymał wiele nagród  i znalazł się w siódemce uczniów, którzy wezmą udział w zawodach centralnych  2-4 czerwca 2017 r. Gratulujemy Marysi i Wojtkowi.