Co nam "siedzi" w genach"Dnia 10.02.2017 roku w  naszym LO mieliśmy przyjemność gościć pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas trzech godzin wykładów mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę z genetyki. 

Pierwsze zajęcia (zatytułowane: "Co nam "siedzi" w genach") poprowadziła Pani dr Ewa Piotrowska z Katedry Biologii Molekularnej. W czasie wykładu prowadząca omówiła  sposoby przekazywania informacji genetycznej, chromosomową teorię dziedziczenia, choroby genetyczne oraz techniki cytogenetycznych. Dowiedzieliśmy się, że  zdrowie to rodzaj układanki, na którą, poza genomem składają się jeszcze styl życia i czynniki środowiskowe. 

Po krótkiej przerwie rozpoczął się drugi wykład (temat: "Jak genetyka pomaga chronić zagrożone gatunki") prowadzony przez Panią dr Julitę Minasiewicz z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody. Dowiedzieliśmy się, iż współczesne wymieranie nazywane jest często: "szóstą katastrofą" oraz jak bardzo istotna w tym procesie jest rola zmienności genetycznej, która niezbędna jest do tego, aby gatunek mógł przetrwać. Wyjaśnione zostały nam takie pojęcia jak: metody badań zmienności genetycznej bazujące na reakcji PCR, praktyczne zastosowanie genetyki w ochronie przyrody oraz genetyka jako pomoc w odkrywaniu biologii gatunków. 

 Kinga Stromska kl. IIB

 

Wcześniej, bo.12.2016r. klasa  IIB oraz ID z I LO odwiedziły Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Podzieleni na dwie grupy uczestniczyliśmy w zajęciach laboratoryjnych.

I grupa brała udział w ćwiczeniach: "Zielona fabryka - jak roślina produkuje cukier?", które poprowadziła mgr Kamila Kluczyńska z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin.

Po krótkiej prezentacji, która miała wprowadzić nas w treść warsztatów, przystąpiliśmy do części praktycznej. Udaliśmy się do laboratorium, gdzie  zmierzyliśmy się z między innym:

  • ze spektrofotometrycznym oznaczaniem zawartości chlorofili i karotenoidów;
  • z analizą własności spektralnych chloroplastów; 
  • z rozdziałem chromatograficznym oraz identyfikacją barwników fotosyntetycznych. 

Badaliśmy:

  • charakterystyczne reakcje chlorofilu, 
  • produkty fotosyntezy; 
  • wydzielanie tlenu przez rośliny wodne (jako materiał posłużyła nam moczarka kanadyjska).

Pod koniec zajęć podsumowaliśmy wszystkie doświadczenia i szczegółowo je omówiliśmy. Warsztaty te były dla nas niesamowitym przeżyciem, praca w nowoczesnym laboratorium bardzo wzbogaciła naszą wiedzę o fotosyntezie. Z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę na Uniwersytecie Gdańskim. 

Kinga Stromska kl. IIB

 

II grupa uczestniczyła w zajęciach "Molekularna lupa czyli analiza genetyczna bakterii" , które prowadziły Panie dr Monika Maciąg-Dorszyńska oraz mgr inż. Katarzyna Licznerska z Katedry Biologii Molekularnej.

Na początku zajęć dowiedzieliśmy się jak krok po kroku przebiega barwienie bakterii metodą Gramma. Poznaliśmy jak pozyskać plazmidowe DNA bakterii, jak wygląda analiza restrykcyjna DNA oraz jak przeprowadzić elektroforezę na żelu agarozowym. Z teorii szybko przeszliśmy do praktyki. Gdy zapoznaliśmy się już ze sprzętem laboratoryjnym, mogliśmy wziąć się do pracy. Pracując w parach, zaczęliśmy od barwienia bakterii. Udało nam się pozyskać piękne preparaty, które później oglądaliśmy pod mikroskopem. Następnie przystąpiliśmy do pozyskania DNA plazmidowego z bakterii Escherichia coli. Gdy wszystkie próbki były gotowe, mogliśmy przejść do elektoforezy. Gdy pozyskane z bakterii DNA umieściliśmy na żelu agarozowym pozwoliliśmy sobie na krótką przerwę. Gdy wróciliśmy do sali laboratoryjnej, wyniki były gotowe. Analiza udała się całej grupie! Na sam koniec zajęć wykonaliśmy pamiątkową fotografię z prowadzącymi. Podczas zajęć trwających trzy godziny pozyskaliśmy wiele cennej wiedzy oraz umiejętności,  które z pewnością przydadzą nam się w dalszej nauce.

Wojciech Miśkowicz kl. IIB

 

Co nam "siedzi" w genach" Co nam "siedzi" w genach" Co nam "siedzi" w genach" Co nam "siedzi" w genach" Co nam "siedzi" w genach" Co nam "siedzi" w genach"